ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ”ไทยมีงานทำ”

📣📣 ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ”ไทยมีงานทำ”‼️ ซึ่งเป็นระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ว่างงาน สามารถใช้บริการหางานอย่างสะดวกสบายและสามารถรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะประหยัดเวลา ลดภาระของประชาชน โดยระบบบริการจะครอบคลุมตั้งแต่การแจ้งว่างงาน การขอรับสิทธิต่างๆ จากการว่างงาน การฝึกอบรม การจัดหางาน การจับคู่ผู้ว่าจ้างและแรงงาน ทั้งหมดได้เชื่อมโยงข้อมูลบนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและระบบบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ✨ ผู้ที่สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดบนรูปภาพด้านล่างได้เลย👇👇 หรือ 💻www.obec.go.th 📱https://smartjob.doe.gi.th 📞สายด่วน 1506 กด 2