ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันที่ 27 , 29 , 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันที่ 27 , 29 , 30 กรกฎาคม 2564 บนมาตรการ 2 ลด งด 3 ….. ด้วยความห่วงใย. ❤️ …. โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ##โลกเปลี่ยน การเรียนรู้เปลี่ยนในสถานการณ์โควิด-19