ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในระดับชั้นม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในระดับชั้นม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา2561 คลิกลิงค์ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในระดับชั้นม.1-ม.4-ประจำปีการศึกษา2561

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 แยกเป็น นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 237 คน นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 มี 293 คน รวมทั้งหมดจำนวน 530 คน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561