สมาคมศิษย์เก่า

แบบฟอร์ม ประวัติและผลงานผู้ถูกเสนอชื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ประจำปี 2562

 คลิกเพื่อดาว์นโหลด

 

หมายเหตุ:

  1. download แบบฟอร์มได้ที่ www.boripat.ac.th
  2. กำหนดส่งแบบฟอร์มภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
  3. ส่งแบบฟอร์ม/ไฟล์ข้อมูลได้ที่ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ที่ E-mail: [email protected]

ที่อยู่    สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 315 ม.1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110