กำหนดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” กำหนดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ต่อเนื่องไปอีก จากวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปจนถึงวันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นม.1 และม.4 ปีกศ. 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562  

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า “ร้อยใจรัก 85 ปี ดอกสักบาน” 

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า “ร้อยใจรัก 85 ปี ดอกสักบาน” สามารถสั่งซื้อสั่งจองได้ทุกชนิด 1.สติ๊กเกอร์ 2.บัตรร่วมงาน 3.แก้วที่ระลึก 4.เสื้อ (รายการ 1-3 ติดต่อรับสินค้าที่โรงเรียนหรือหน้างาน ส่วนเสื้อตามเดิม) ลิงค์ http://boripat85.lnwshop.com/

ได้รับการคัดเลือกเป็นรองสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี2562

นายธรรมธัช สุริยาส่องไพร นักเรียนชั้น ม.5/2 ได้รับการคัดเลือกเป็นรองสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี2562 ได้เข้าคารวะท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทต์ จันโอชา เนื่องในโอกาสวันเด็กเเห่งชาติ และได้เป็นตัวแทนเข้าเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียนระดับประเทศ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในวันที่12 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2561  ภายใต้โครงการ FABLAB เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ FABLAB เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย วันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ รร.แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา

1 2 3