banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

วันไหว้ครู 2565

วันไหว้ครู 2565 ...
Read More

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ...
Read More

โครงการ “ล่องแพโมเดล สร้างโอกาส สานฝันเด็กดอย”

โครงการ “ล่องแพโมเดล สร้างโอกาส สานฝันเด็กดอย” ...
Read More

ต้อนรับดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.สุชาติ กลัดสุข ...
Read More

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-12.00 น.โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ให้การต้อนรับนายเสมอ ...
Read More

คนเก่งแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

  • all

เพจ Facebook แนะนำสำหรับนักเรียน

ปฏิทินโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"