banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

ต้อนรับดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.สุชาติ กลัดสุข ...
Read More

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-12.00 น.โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ให้การต้อนรับนายเสมอ ...
Read More

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 2564

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” โดยนายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ...
Read More

ประเมินการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ...
Read More

คัดกรอง COVID-19

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานอนามัย โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ...
Read More

คนเก่งแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

  • all

เพจ Facebook แนะนำสำหรับนักเรียน

ปฏิทินโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"