ได้รับการคัดเลือกเป็นรองสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี2562

นายธรรมธัช สุริยาส่องไพร นักเรียนชั้น ม.5/2 ได้รับการคัดเลือกเป็นรองสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี2562 ได้เข้าคารวะท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทต์ จันโอชา เนื่องในโอกาสวันเด็กเเห่งชาติ และได้เป็นตัวแทนเข้าเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียนระดับประเทศ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในวันที่12 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน