ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิควิชาการ

นร.ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิควิชาการ ติดต่อที่ฝ่ายวิชาการค่ะ