เชิญชวนรับชมการแสดง “โขน”

😍🥰😘 เชิญชวนรับชมการแสดง “โขน” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดื่มด่ำกับความงดงาม คุณค่าและความหมายของศิลปะการแสดงอันเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร “ความลุ่มหลงมัวเมา ย่อมเป็นเหตุแห่งหายนะ ทั้งต่อตนเองและหมู่คณะ”

♥️♥️♥️ร่วมสืบสานและเผยแพร่ศิลปะประจำชาติไทย และร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ธำรง รักษาให้ศิลปะการแสดงโขนคงอยู่อย่างยั่งยืนนานคู่กับแผ่นดินไทยสืบไป