ประกาศ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2565

ประกาศ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2565