ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนประเทศไทย ไปเข้าร่วมเวทีเยาวชนภูมิภาคอาเซียน ด้าน สิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อมที่ดีในภูมิภาคอาเซียน

💐🎉โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับ นายสมคิด เจนชลธี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ที่จัดโดยAICHR ครั้งที่ 1 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเชีย ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566
💛💚 Dialogue of AICHR and Children from ASEAN Region A Side Event of the ASEAN Meeting 1/2023 7-10 July 2023 | Jakarta, Indonesia