เชิญชวนข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตลอดเดือนกรกฎาคม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ขอเชิญชวนข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตลอดเดือนกรกฎาคม
#รักษ์ราชย์ #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
https://forms.gle/WhyTN8sDAaZAzXRw8