ประกาศ เรื่อง การรับเอกสารจบการศึกษา

ประกาศจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ เรื่อง การรับเอกสารจบการศึกษา

หมายเหตุ ของดให้เอกสารสำหรับนักเรียนที่ไม่สวมชุดนักเรียน และ ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า