รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่ธุรการสมาคมฯ