ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/KTLKEjmHYUNLyKHg9