ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561