ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565

📣📣ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
..ประเภทห้องเรียน 👇👇👇
💚ห้องเรียน Gifted วิทยาศาสตร์ https://shorturl.asia/6spwW
💛ห้องเรียน Gifted ภาษาอังกฤษ https://shorturl.asia/LhYjy
❤️ห้องเรียนทั่วไป https://shorturl.asia/7SJ13
————
📲📲 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามทางเพจ facebook : งานรับนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565

📣📣ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
..ประเภทห้องเรียน 👇👇👇
💚ห้องเรียน Gifted วิทยาศาสตร์ https://shorturl.asia/6spwW
💛ห้องเรียน Gifted ภาษาอังกฤษ https://shorturl.asia/LhYjy
❤️ห้องเรียนทั่วไป https://shorturl.asia/7SJ13
————
📲📲 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามทางเพจ facebook : งานรับนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”