ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”
สมัคร ธุรการสมาคม 2563