คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เคลื่อนพลจัดแหล่งเรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกำหนดจัด“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน สู่การต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศ ในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น – ค้นหาคำตอบด้วยตนเองผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Science For Fun จำนวนกว่า 60 ชิ้น – นิทรรศการ Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ ปี 2 กว่า 10 อาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
– กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์ ( Maker Space) พื้นที่สำหรับปลดปล่อยจินตนาการ

โดยกำหนดจัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ณ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” วันที่ 15-18 เดือน  ธันวาคม พ.ศ.2563
สามารถสั่งจอง ผ่านลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1JQNmLTYjNw9dQdly6xviJjdN2m9pWffX3TsUjra64t3fjQ/viewform?usp=send_form

QRcode  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองเข้าชมเป็นหมู่คณะ โทร 0 2577 9999 ต่อ 2104 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) www.nsm.or.th