ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน GIFTED และชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน GIFTED และชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์

 

 กรุณาคลิกเพื่อดูประกาศผลสอบ

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ GIFTED

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม