ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และผลการจับสลากห้องเรียน ชั้น ม.1 ปีกศ.2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และผลการจับสลากห้องเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563