ประกาศ เรื่อง การเลื่อนสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ การรายงานตัว/มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4