ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนรร.บ.ศ ปี2563

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนรร.บ.ศ ปี2563
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนรร.บ.ศ-ปี-63