ประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)