สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปการดำเนินการจัดซื้อ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

สรุปการดำเนินการจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566