เช็คเวลาเข้าเรียน

เช็คเวลาเข้าเรียน

ม.ต้น

ม.1/1         ม.1/2      ม.1/3      ม.1/4      ม.1/5      ม.1/6

ม.2/1        ม.2/2       ม.2/3      ม.2/4      ม.2/5      ม.2/6

ม.3/1        ม.3/2       ม.3/3      ม.3/4      ม.3/5

ม.ปลาย

ม.4/1        ม.4/2        ม.4/3        ม.4/4        ม.4/5        ม.4/6        ม.4/7        ม.4/8        ม.4/9   ม.4/10

ม.5/1        ม.5/2        ม.5/3        ม.5/4        ม.5/5        ม.5/6        ม.5/7        ม.5/8

ม.6/1        ม.6/2        ม.6/3        ม.6/4        ม.6/5        ม.6/6        ม.6/7       ม.6/8