รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “จิตอาสาในดวงใจ”

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอชิรญา แพงไธสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “จิตอาสาในดวงใจ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ จัดโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกาศ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2565

ประกาศ ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2565  

ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565

📣📣ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ..ประเภทห้องเรียน 👇👇👇 💚ห้องเรียน Gifted วิทยาศาสตร์ https://shorturl.asia/6spwW 💛ห้องเรียน Gifted ภาษาอังกฤษ https://shorturl.asia/LhYjy ❤️ห้องเรียนทั่วไป https://shorturl.asia/7SJ13 ———— 📲📲 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามทางเพจ facebook : งานรับนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

ประกาศ คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศ คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปีการศึกษา 2565

มุฑิตาจิต คุณครูรสมาลิน จิตสวว่าง

“คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ กิตติสถาพร คุณากรสถิตกาล” คุณครูรสมาลิน จิตสวว่าง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

กำหนดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” กำหนดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ต่อเนื่องไปอีก จากวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปจนถึงวันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

1 2 3 7