ประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี2563