แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า “ร้อยใจรัก 85 ปี ดอกสักบาน” 

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า “ร้อยใจรัก 85 ปี ดอกสักบาน”
สามารถสั่งซื้อสั่งจองได้ทุกชนิด 1.สติ๊กเกอร์ 2.บัตรร่วมงาน 3.แก้วที่ระลึก 4.เสื้อ (รายการ 1-3 ติดต่อรับสินค้าที่โรงเรียนหรือหน้างาน ส่วนเสื้อตามเดิม)

ลิงค์ http://boripat85.lnwshop.com/