รับสมัครเยาวชนม.ปลาย ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับโครงการ PTTEP Teenegy ปีที่ 4

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่สนใจ (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูปรีชา ใจน่าน)
………
บริษัท ปตท.ฯ (PTTEP) เปิดรับสมัครเยาวชนม.ปลาย ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับโครงการ PTTEP Teenegy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์”
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติไปกับโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์” ซึ่งปี 2560 นี้ ปตท.สผ. จัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยขยายโครงการครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามลำดับ

ท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตามลิงค์
https://www.pttep.com/…/Newsand…/News/2017PTTEPTeenergy.aspx