รับทุนการศึกษาจากสำนักงานกิจการชาวจีนพ้นทะเลแห่งประเทศ

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานกิจการชาวจีนพ้นทะเลแห่งประเทศ เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภาษาจีนศึกษา คณะครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยxiamen huaqiao (ประเทศจีน)🇨🇳🇨🇳🇨🇳