ต้อนรับดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหารนคร เขต 2 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โดยมี นายบำรุงศักดิ์ บูระวิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมฉัตรนพรัตน์ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”