รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรม SCB Challenge “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13 [Back To Gallery]