รูปภาพกิจกรรม

สภานักเรียน เดินกล่อง นำเงินที่ได้ไปมอบ และจัดกิจกรรม [Back To Gallery]