รูปภาพกิจกรรม

แสดงความขอบคุณ และต้อนรับอาสาสมัครจากมูลนิธิ Dr.Robert Dyckerhoff [Back To Gallery]