รูปภาพกิจกรรม

การติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ [Back To Gallery]