ติดต่อเรา

ติดต่อ

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

เปิดทำการระหว่าง วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 7.30 น.-16.00 น.

315 ม.1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง

จ.แม่ฮ่องสอน 58120

โทร 053-681250 โทรสาร 053-681336

Email : admin@boripat.ac.th