ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560