banner

รูปภาพกิจกรรม

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

นายวิเชียร   ชูเกียรติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

จริยนิสัย  พลานามัยดี  มีปัญญา  สามัคคี

ข่าวสารจาก สพม.34